Saskaņā ar pašreizējo terminoloģiju, ģeodēzija ir un būs objekta atrašanās vietas identificēšana, kā arī tā lieluma un pašas formas aprakstīšana. Šai zinātnei ir cieša saikne ar matemātiku, fiziku un ģeometriju. Pateicoties ģeodēzijai, ir izveidotas koordinātu sistēmas, tiek būvēti tā sauktie ģeodēziskie tīkli un pie tam apzīmeti konkretie punkti uz zemes. Topogrāfiskais plāns lauj nepazust uz zemes, bet mērnieks palīdz korekti noteikt kam kāds zemes gabals pieder, un tad būs saimniekam izsniegts zemes robežu plāns, kas likumiski nosaka robežas. Un, protams, šodien Latvijas mērnieks tiešām ir tik pieprasīts, jo tiek daudz precizētas robežas un cilvēki saņem savu zemi atpakaļ.

Uzzini vairāk – https://www.geodezists.lv/

Topogrāfija un daudzas citas ģeodēzijas daļas

Ģeodēzija tiešām ir diezgan pieprasīta zinātne, kuras savāktā informācijas apjomi būs vajadzīgi dažādās tautsaimniecības nozarēs. Celtniecībā mērniecība ir nepieciešama, lai kontrolētu ēku un būvju ģeometrisko precizitāti. Pats mērnieks ir nepieciešams zemes pārvaldībā, tā kā zemes kadastrs nemaz nevar iztikt bez precīzas objektu lieluma un atrašanās vietas noteikšanas, izmantojot augstas precizitātes instrumentus, jo pretējā gadījumā nebūs precīza kadastrālā uzmērīšana. Savukārt meliorācijas kadastrs ģeodēziju izmanto, priekš tam, lai identificētu valsts un pašvaldību robežu atrašanās vietas, zonas ar īpašiem nosacījumiem, piem., sūkņu stacijas. Ģeodēzija kartogrāfijā ir saistīta ar topogrāfiskajiem apsekojamiem, lai būtu veidots topogrāfiskais plāns un kartes. Tiek veikts arī ģeodēziskais un kartogrāfiskais darbs, lai nodrošinātu valsts aizsardzību un drošību. Ģeodēzija, topogrāfija un navigācijas sistēma jau ir svarīgas jomas priekš valsts bruņotiem spēkiem.

Mūsdienīgs Latvijas mērnieks – ko veic un kur tādu var uziet?

Šodien ir tiešām daudz iekārtu, priekš tam, lai īstenotu nepieciešamos mērījumus, kad ar to nesaistītam cilvēkam par šo nebūs skaidrības, līdz ar to protams ir kompānijas, kas nodrošina pilu pakalpojumu piedāvājumu. Izvēloties kompāniju, priekš tam, lai aprēķinātu tilpumu karjeros, vajadzīgs pārliecināties par tehnoloģiju pieejamību tajā. Šeit nemaz nevar iztikt bez tādas lietas, kā lāzerskenēšana un 3d skenēšana. Gadījumā ja Jums nepieciešams pārdalīt savu zemes gabalu, Jums būs nepieciešami zemes ierīcības projekti, šeit Latvijas mērnieks ne tikai sagatavo plānu, taču arī īsteno to un Jums beigās būs izdots pavisam jauns zemes robežu plāns. Nav noliedzams, ka, ja nepieciešama topogrāfija cena ir ne maz nozīmīgs faktors, ieteicams salīdzināt vairākas kompānijas un izvēlēties pretimnākošāko.