Pamatā ģeodēzija jau ir zinātne par tādu lietu kā zemes mērīšana. Topogrāfija ģeodēzisko pētījumu laikā iegūtos datus pielieto, priekš tam, lai uztaisīt precīzas kartes un plānus, kad tiek projektēti rūpnieciskie vai cita veida objekti. Protams, topogrāfija vai arī mērniecība ļauj sataisīt navigācijas sistēmas vai pateicoties tam iespējams precīzi izmērīt attālumu starp ēkām, apzīmēt, kur tieši ir robežas starp reģioniem, pilsētām un valstīm. Speciālists, kurš tad īsteno šo darbu, ir tieši mērnieks. Viņa pienākumos ietilpst kā topogrāfgija, tā arī visa ģeodēzija kopumā, pie tam tagad Latvijas mērnieks ir diezgan populāra profesija.

Interesanti, bet ģeodēzija tiešām ir ļoti pieprasīta nozare, kuras savāktā informācijas apjomi jau ir pieprasīti dažādās tautsaimniecības nozarēs. Celtniecībā mērniecība ir nepieciešama, lai kontrolētu ēku un būvju ģeometrisko precizitāti. Mērnieks ir nepieciešams zemes pārvaldībā, jo zemes kadastrs nemaz nevar iztikt bez precīzas objektu lieluma un atrašanās vietas noteikšanas, piemērojot profesionālus instrumentus, jo pretējā gadījumā nebūs precīza kadastrālā uzmērīšana. Meliorācijas kadastrs ģeodēziju pielieto, lai noteiktu valsts un pašvaldību robežu atrašanās vietas, īpašu nosacījumu zonas, kā piemēram, sūkņu stacijas. Kartogrāfijā ģeodēzija jau ir atkarīga no topogrāfiskiem apsekojumiem, priekš tam, lai tiktu veidots precīzs topogrāfiskais plāns vai kartes. Tiek veikts arī ģeodēziskais un kartogrāfiskais darbs, lai nodrošinātu valsts aizsardzību un drošību. Ģeodēzija, topogrāfija un navigācija ir svarīgas jomas priekš valsts bruņotiem spēkiem.

Mūsdienīgs Latvijas mērnieks – ko tieši dara vai kur tādu var uziet?

Patlaban eksistē tik daudz iekārtu, lai realizētu nepieciešamos mērījumus, ka parastajam cilvēkam par šo nebūs skaidrības, taču protams ir kompānijas, kas nodrošina pilu pakalpojumu piedāvājumu. Izvēloties kompāniju, lai noskaidrot cik dziļi ir karjeri, nepieciešams pārliecināties, ka šiem specialistiem ir viss nepieciešamais aprīkojums. Šeit nevarēs iztikt bez tādām lietām, kā piemēram, 3d skenēšana vai arī lāzerskenēšana. Kad nepieciešams pārdalīt sev piederošo zemes gabalu, Jums būs nepieciešami zemes ierīcības projekti, kur Latvijas mērnieks ne tikai izgatavo plānu, bet arī realizē to un Jums beigās būs izdots pavisam jauns robežu plāns. Protams, ja vajadzīga topogrāfija cena būs ne mazāk svarīgs faktors, tādēļ vajadzētu salīdzināt tās savā starpā un izvēlēties kompāniju, kas ir vispretīmnākošākā.